บริษัท ชิดลาภ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชิดลาภ จำกัด"

บริษัท ชิดลาภ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชิดลาภ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชิดลาภ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายปุ๋ยทุกชนิด ทั้งในและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชิดลาภ จำกัด


109 ถนนราชดำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชิดลาภ จำกัด ตั้งอยู่ที่

109 ถนนราชดำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท บริษัท ชิดลาภ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชิดลาภ จำกัด

ได้แก่ 0735559000276
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชิดลาภ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชิดลาภ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*