บริษัท ได้ลาภ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ได้ลาภ จำกัด"

บริษัท ได้ลาภ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ได้ลาภ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ได้ลาภ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเคมีภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ เกี่ยวกับการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ได้ลาภ จำกัด


61 ถนนราชดำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ได้ลาภ จำกัด ตั้งอยู่ที่

61 ถนนราชดำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท บริษัท ได้ลาภ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ได้ลาภ จำกัด

ได้แก่ 0735559000284
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ได้ลาภ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ได้ลาภ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*