บริษัท ทูมอร์โรว์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทูมอร์โรว์ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท ทูมอร์โรว์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทูมอร์โรว์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทูมอร์โรว์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการสื่อโฆษณา ทุกช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต ป้ายโฆษณา รวมถึงการจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทูมอร์โรว์ (ไทยแลนด์) จำกัด


22/6 หมู่ที่ 3 ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทูมอร์โรว์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

22/6 หมู่ที่ 3 ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

แผนที่บริษัท บริษัท ทูมอร์โรว์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทูมอร์โรว์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0735559000292
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทูมอร์โรว์ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทูมอร์โรว์ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*