บริษัท รักษาความปลอดภัย บางกอกซัพพอร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รักษาความปลอดภัย บางกอกซัพพอร์ท จำกัด"

บริษัท รักษาความปลอดภัย  บางกอกซัพพอร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รักษาความปลอดภัย บางกอกซัพพอร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รักษาความปลอดภัย บางกอกซัพพอร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการรักษาความปลอดภัย ส่งหน่วยงานต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รักษาความปลอดภัย บางกอกซัพพอร์ท จำกัด


50/15 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รักษาความปลอดภัย บางกอกซัพพอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

50/15 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

แผนที่บริษัท บริษัท รักษาความปลอดภัย บางกอกซัพพอร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รักษาความปลอดภัย บางกอกซัพพอร์ท จำกัด

ได้แก่ 0735559000306
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รักษาความปลอดภัย บางกอกซัพพอร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รักษาความปลอดภัย บางกอกซัพพอร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*