บริษัท เอ็นจอยวอเตอร์ดริ้งค์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นจอยวอเตอร์ดริ้งค์ จำกัด"

บริษัท เอ็นจอยวอเตอร์ดริ้งค์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นจอยวอเตอร์ดริ้งค์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นจอยวอเตอร์ดริ้งค์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม น้ำแร่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นจอยวอเตอร์ดริ้งค์ จำกัด


28/1 หมู่ที่ 1 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นจอยวอเตอร์ดริ้งค์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

28/1 หมู่ที่ 1 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นจอยวอเตอร์ดริ้งค์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นจอยวอเตอร์ดริ้งค์ จำกัด

ได้แก่ 0735559000314
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นจอยวอเตอร์ดริ้งค์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นจอยวอเตอร์ดริ้งค์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*