บริษัท อบันดันเทีย กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อบันดันเทีย กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท อบันดันเทีย กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อบันดันเทีย กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อบันดันเทีย กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านการออกแบบการผลิตสิ่งที่ใช้ในการโฆษณา เช่น ป้ายโฆษณา ป้ายประกาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อบันดันเทีย กรุ๊ป จำกัด


90/233 หมู่ที่ 4 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อบันดันเทีย กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

90/233 หมู่ที่ 4 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

แผนที่บริษัท บริษัท อบันดันเทีย กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อบันดันเทีย กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0735559000322
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อบันดันเทีย กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อบันดันเทีย กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*