บริษัท เคพีเอส เทรดดิ้ง เซอร์วิส (2016) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคพีเอส เทรดดิ้ง เซอร์วิส (2016) จำกัด"

บริษัท เคพีเอส เทรดดิ้ง เซอร์วิส (2016) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคพีเอส เทรดดิ้ง เซอร์วิส (2016) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคพีเอส เทรดดิ้ง เซอร์วิส (2016) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและการจัดจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคพีเอส เทรดดิ้ง เซอร์วิส (2016) จำกัด


26/6 หมู่ที่ 3 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคพีเอส เทรดดิ้ง เซอร์วิส (2016) จำกัด ตั้งอยู่ที่

26/6 หมู่ที่ 3 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท บริษัท เคพีเอส เทรดดิ้ง เซอร์วิส (2016) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคพีเอส เทรดดิ้ง เซอร์วิส (2016) จำกัด

ได้แก่ 0735559000331
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคพีเอส เทรดดิ้ง เซอร์วิส (2016) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคพีเอส เทรดดิ้ง เซอร์วิส (2016) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*