บริษัท เบเน่ บางแค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เบเน่ บางแค จำกัด"

บริษัท เบเน่ บางแค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เบเน่ บางแค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เบเน่ บางแค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านกาแฟ เบเกอรี่ ไอศกรีม รวมทั้งการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เบเน่ บางแค จำกัด


45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา หมู่ที่ 1 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เบเน่ บางแค จำกัด ตั้งอยู่ที่

45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา หมู่ที่ 1 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

แผนที่บริษัท บริษัท เบเน่ บางแค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เบเน่ บางแค จำกัด

ได้แก่ 0735559000357
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เบเน่ บางแค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เบเน่ บางแค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*