บริษัท ซีอีพี อินดักชั่นฮีต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีอีพี อินดักชั่นฮีต จำกัด"

บริษัท ซีอีพี อินดักชั่นฮีต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีอีพี อินดักชั่นฮีต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีอีพี อินดักชั่นฮีต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต จำหน่ายอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีอีพี อินดักชั่นฮีต จำกัด


98/69 แฟคตอรี่แลนด์ 2 หมู่ที่ 11 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีอีพี อินดักชั่นฮีต จำกัด ตั้งอยู่ที่

98/69 แฟคตอรี่แลนด์ 2 หมู่ที่ 11 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

แผนที่บริษัท บริษัท ซีอีพี อินดักชั่นฮีต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีอีพี อินดักชั่นฮีต จำกัด

ได้แก่ 0735559000365
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีอีพี อินดักชั่นฮีต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีอีพี อินดักชั่นฮีต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*