บริษัท ฮวดไช้พลาสติก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฮวดไช้พลาสติก จำกัด"

บริษัท ฮวดไช้พลาสติก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฮวดไช้พลาสติก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฮวดไช้พลาสติก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต และจำหน่าย นำเข้าส่งออก เม็ดพลาสติก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฮวดไช้พลาสติก จำกัด


99/75 หมู่ที่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฮวดไช้พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/75 หมู่ที่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

แผนที่บริษัท บริษัท ฮวดไช้พลาสติก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฮวดไช้พลาสติก จำกัด

ได้แก่ 0735559000373
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฮวดไช้พลาสติก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฮวดไช้พลาสติก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*