บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบีพี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบีพี จำกัด"

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบีพี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบีพี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบีพี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบีพี จำกัด


59 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบีพี จำกัด ตั้งอยู่ที่

59 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

แผนที่บริษัท บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบีพี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบีพี จำกัด

ได้แก่ 0735559000381
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบีพี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบีพี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*