บริษัท เฌอสรรค์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฌอสรรค์ จำกัด"

บริษัท เฌอสรรค์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฌอสรรค์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฌอสรรค์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเปิดโรงเรียนสามัญในระบบ(เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฌอสรรค์ จำกัด


92/5 หมู่ที่ 6 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฌอสรรค์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

92/5 หมู่ที่ 6 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท บริษัท เฌอสรรค์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฌอสรรค์ จำกัด

ได้แก่ 0735559000390
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฌอสรรค์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฌอสรรค์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*