บริษัท ไทยอาร์ติโช๊ค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยอาร์ติโช๊ค จำกัด"

บริษัท ไทยอาร์ติโช๊ค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยอาร์ติโช๊ค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยอาร์ติโช๊ค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่าย แก่นตะวัน แปรรูป และสมุนไพรอื่นๆ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยอาร์ติโช๊ค จำกัด


20/7 หมู่ที่ 6 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยอาร์ติโช๊ค จำกัด ตั้งอยู่ที่

20/7 หมู่ที่ 6 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยอาร์ติโช๊ค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยอาร์ติโช๊ค จำกัด

ได้แก่ 0735559000403
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยอาร์ติโช๊ค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยอาร์ติโช๊ค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*