บริษัท เกรียงไกรทรานสปอร์ต 2016 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เกรียงไกรทรานสปอร์ต 2016 จำกัด"

บริษัท เกรียงไกรทรานสปอร์ต 2016 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เกรียงไกรทรานสปอร์ต 2016 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เกรียงไกรทรานสปอร์ต 2016 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า ทุกชนิด ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เกรียงไกรทรานสปอร์ต 2016 จำกัด


333 หมู่ที่ 11 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เกรียงไกรทรานสปอร์ต 2016 จำกัด ตั้งอยู่ที่

333 หมู่ที่ 11 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

แผนที่บริษัท บริษัท เกรียงไกรทรานสปอร์ต 2016 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เกรียงไกรทรานสปอร์ต 2016 จำกัด

ได้แก่ 0735559000411
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เกรียงไกรทรานสปอร์ต 2016 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เกรียงไกรทรานสปอร์ต 2016 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*