บริษัท ภาชุ่มเรียลเอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภาชุ่มเรียลเอสเตท จำกัด"

บริษัท ภาชุ่มเรียลเอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภาชุ่มเรียลเอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภาชุ่มเรียลเอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อขาย จัดสรร ให้เช่า ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ สิ่งปลูกสร้าง ออกแบบ ปรับปรุง สิ่งปลูกสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภาชุ่มเรียลเอสเตท จำกัด


126 หมู่ที่ 5 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภาชุ่มเรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

126 หมู่ที่ 5 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

แผนที่บริษัท บริษัท ภาชุ่มเรียลเอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภาชุ่มเรียลเอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0735559000420
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภาชุ่มเรียลเอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภาชุ่มเรียลเอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*