บริษัท จิรพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จิรพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท จิรพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จิรพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จิรพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการพัฒนาที่ดิน ก่อสร้างบ้าน จัดสรรที่ดิน ขายบ้านจัดสรร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จิรพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


40/54 หมู่ที่ 2 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จิรพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

40/54 หมู่ที่ 2 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

แผนที่บริษัท บริษัท จิรพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จิรพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0735559000454
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จิรพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จิรพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*