บริษัท พรสวัสดิ์ค้าเหล็ก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พรสวัสดิ์ค้าเหล็ก จำกัด"

บริษัท พรสวัสดิ์ค้าเหล็ก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พรสวัสดิ์ค้าเหล็ก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พรสวัสดิ์ค้าเหล็ก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ขายปลีก-ส่งเหล็ก แสตนเลส กระจก ไฟฟ้า ฮาร์ดแวร์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พรสวัสดิ์ค้าเหล็ก จำกัด


119/4-5 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พรสวัสดิ์ค้าเหล็ก จำกัด ตั้งอยู่ที่

119/4-5 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

แผนที่บริษัท บริษัท พรสวัสดิ์ค้าเหล็ก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พรสวัสดิ์ค้าเหล็ก จำกัด

ได้แก่ 0735559000462
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พรสวัสดิ์ค้าเหล็ก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พรสวัสดิ์ค้าเหล็ก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*