บริษัท ฐานเศรษฐ์ ซิลิก้า แซนด์ 2559 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฐานเศรษฐ์ ซิลิก้า แซนด์ 2559 จำกัด"

บริษัท ฐานเศรษฐ์ ซิลิก้า แซนด์ 2559 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฐานเศรษฐ์ ซิลิก้า แซนด์ 2559 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฐานเศรษฐ์ ซิลิก้า แซนด์ 2559 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายทรายแก้ว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฐานเศรษฐ์ ซิลิก้า แซนด์ 2559 จำกัด


8/3 หมู่ที่ 8 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฐานเศรษฐ์ ซิลิก้า แซนด์ 2559 จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/3 หมู่ที่ 8 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท บริษัท ฐานเศรษฐ์ ซิลิก้า แซนด์ 2559 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฐานเศรษฐ์ ซิลิก้า แซนด์ 2559 จำกัด

ได้แก่ 0735559000471
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฐานเศรษฐ์ ซิลิก้า แซนด์ 2559 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฐานเศรษฐ์ ซิลิก้า แซนด์ 2559 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*