บริษัท น้ำดื่มฟ้าใส 2492 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท น้ำดื่มฟ้าใส 2492 จำกัด"

บริษัท น้ำดื่มฟ้าใส 2492 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท น้ำดื่มฟ้าใส 2492 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท น้ำดื่มฟ้าใส 2492 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า รับจ้างผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำแร่ น้ำผลไม้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท น้ำดื่มฟ้าใส 2492 จำกัด


49/1 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท น้ำดื่มฟ้าใส 2492 จำกัด ตั้งอยู่ที่

49/1 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

แผนที่บริษัท บริษัท น้ำดื่มฟ้าใส 2492 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท น้ำดื่มฟ้าใส 2492 จำกัด

ได้แก่ 0735559000497
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท น้ำดื่มฟ้าใส 2492 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท น้ำดื่มฟ้าใส 2492 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*