บริษัท เคเอ็ม คอสเมติค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคเอ็ม คอสเมติค จำกัด"

บริษัท เคเอ็ม คอสเมติค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคเอ็ม คอสเมติค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคเอ็ม คอสเมติค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย เครื่องสำอาง ทุกอย่าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคเอ็ม คอสเมติค จำกัด


50/16 หมู่ที่ 6 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคเอ็ม คอสเมติค จำกัด ตั้งอยู่ที่

50/16 หมู่ที่ 6 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

แผนที่บริษัท บริษัท เคเอ็ม คอสเมติค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคเอ็ม คอสเมติค จำกัด

ได้แก่ 0735559000501
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคเอ็ม คอสเมติค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคเอ็ม คอสเมติค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*