บริษัท เพชรอธิสิทธิ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพชรอธิสิทธิ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด"

บริษัท เพชรอธิสิทธิ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพชรอธิสิทธิ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพชรอธิสิทธิ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกชั้นต้น ไส้กรอง ผลิตภัณฑ์กรองและอะไหล่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพชรอธิสิทธิ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด


77/4 หมู่ที่ 7 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพชรอธิสิทธิ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

77/4 หมู่ที่ 7 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

แผนที่บริษัท บริษัท เพชรอธิสิทธิ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพชรอธิสิทธิ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ได้แก่ 0735559000519
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพชรอธิสิทธิ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพชรอธิสิทธิ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*