บริษัท เฟรนด์ บาร์เตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฟรนด์ บาร์เตอร์ จำกัด"

บริษัท เฟรนด์ บาร์เตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฟรนด์ บาร์เตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฟรนด์ บาร์เตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฟรนด์ บาร์เตอร์ จำกัด


100/401 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษมวิลล่า ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฟรนด์ บาร์เตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

100/401 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษมวิลล่า ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท บริษัท เฟรนด์ บาร์เตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฟรนด์ บาร์เตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0735559000527
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฟรนด์ บาร์เตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฟรนด์ บาร์เตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*