บริษัท แสงรัตนการพิมพ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แสงรัตนการพิมพ์ จำกัด"

บริษัท แสงรัตนการพิมพ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แสงรัตนการพิมพ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แสงรัตนการพิมพ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์สลาก พิมพ์กล่อง และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แสงรัตนการพิมพ์ จำกัด


151 หมู่ที่ 9 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แสงรัตนการพิมพ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

151 หมู่ที่ 9 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

แผนที่บริษัท บริษัท แสงรัตนการพิมพ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แสงรัตนการพิมพ์ จำกัด

ได้แก่ 0735559000543
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แสงรัตนการพิมพ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แสงรัตนการพิมพ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*