บริษัท ครีเอท โฮม คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ครีเอท โฮม คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด"

บริษัท ครีเอท โฮม คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ครีเอท โฮม คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ครีเอท โฮม คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับตกแต่งภายในบ้าน ออกแบบบ้าน เขียนแบบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ครีเอท โฮม คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด


5 หมู่ที่ 9 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ครีเอท โฮม คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

5 หมู่ที่ 9 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

แผนที่บริษัท บริษัท ครีเอท โฮม คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ครีเอท โฮม คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด

ได้แก่ 0735559000551
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ครีเอท โฮม คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ครีเอท โฮม คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*