บริษัท สมาร์ท อลูมิเนียม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมาร์ท อลูมิเนียม จำกัด"

บริษัท สมาร์ท อลูมิเนียม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมาร์ท อลูมิเนียม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมาร์ท อลูมิเนียม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการตั้งโรงงานผลิต จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอลูมิเนียม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมาร์ท อลูมิเนียม จำกัด


107/1 หมู่ที่ 14 ต.สระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมาร์ท อลูมิเนียม จำกัด ตั้งอยู่ที่

107/1 หมู่ที่ 14 ต.สระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท บริษัท สมาร์ท อลูมิเนียม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมาร์ท อลูมิเนียม จำกัด

ได้แก่ 0735559000560
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมาร์ท อลูมิเนียม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมาร์ท อลูมิเนียม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*