บริษัท โรงสีไฟโชคถาวร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โรงสีไฟโชคถาวร จำกัด"

บริษัท โรงสีไฟโชคถาวร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โรงสีไฟโชคถาวร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โรงสีไฟโชคถาวร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงสีข้าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โรงสีไฟโชคถาวร จำกัด


12 หมู่ที่ 2 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โรงสีไฟโชคถาวร จำกัด ตั้งอยู่ที่

12 หมู่ที่ 2 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180

แผนที่บริษัท บริษัท โรงสีไฟโชคถาวร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โรงสีไฟโชคถาวร จำกัด

ได้แก่ 0735559000586
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โรงสีไฟโชคถาวร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โรงสีไฟโชคถาวร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*