บริษัท วิน อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิน อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด"

บริษัท วิน อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิน อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิน อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกอะไหล่รถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิน อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด


169/53 หมู่ที่ 7 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิน อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

169/53 หมู่ที่ 7 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

แผนที่บริษัท บริษัท วิน อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิน อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0735559000594
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิน อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิน อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*