บริษัท บิวตี้เมิร์ซ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บิวตี้เมิร์ซ จำกัด"

บริษัท บิวตี้เมิร์ซ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บิวตี้เมิร์ซ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บิวตี้เมิร์ซ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการโฆษณาขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ พัฒนา ออกแบบกราฟฟิกซ์ ดีไซส์ ตกแต่งเว็บไซต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บิวตี้เมิร์ซ จำกัด


99/60 หมู่ที่ 2 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บิวตี้เมิร์ซ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/60 หมู่ที่ 2 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

แผนที่บริษัท บริษัท บิวตี้เมิร์ซ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บิวตี้เมิร์ซ จำกัด

ได้แก่ 0735559000632
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บิวตี้เมิร์ซ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บิวตี้เมิร์ซ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*