บริษัท นิศานาถ ก่อสร้าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นิศานาถ ก่อสร้าง จำกัด"

บริษัท นิศานาถ ก่อสร้าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นิศานาถ ก่อสร้าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นิศานาถ ก่อสร้าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นิศานาถ ก่อสร้าง จำกัด


88/87 หมู่ที่ 8 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นิศานาถ ก่อสร้าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/87 หมู่ที่ 8 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท บริษัท นิศานาถ ก่อสร้าง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นิศานาถ ก่อสร้าง จำกัด

ได้แก่ 0735559000659
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นิศานาถ ก่อสร้าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นิศานาถ ก่อสร้าง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*