บริษัท กฎหมาย พัชรี พวงสำลี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กฎหมาย พัชรี พวงสำลี จำกัด"

บริษัท กฎหมาย พัชรี พวงสำลี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กฎหมาย พัชรี พวงสำลี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กฎหมาย พัชรี พวงสำลี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กฎหมาย พัชรี พวงสำลี จำกัด


678/32 ถนนนกเขาเหิร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กฎหมาย พัชรี พวงสำลี จำกัด ตั้งอยู่ที่

678/32 ถนนนกเขาเหิร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

แผนที่บริษัท บริษัท กฎหมาย พัชรี พวงสำลี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กฎหมาย พัชรี พวงสำลี จำกัด

ได้แก่ 0735559000667
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กฎหมาย พัชรี พวงสำลี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กฎหมาย พัชรี พวงสำลี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*