ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอสที มอเตอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอสที มอเตอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอสที มอเตอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอสที มอเตอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอสที มอเตอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอะไหล่รถทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอสที มอเตอร์


164/4 หมู่ที่ 6 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอสที มอเตอร์ ตั้งอยู่ที่

164/4 หมู่ที่ 6 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอสที มอเตอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอสที มอเตอร์

ได้แก่ 0743558000050
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอสที มอเตอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอสที มอเตอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*