ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงีเซงฮง โพลีพลาส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงีเซงฮง โพลีพลาส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงีเซงฮง โพลีพลาส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงีเซงฮง โพลีพลาส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงีเซงฮง โพลีพลาส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกประเภทได้แก่ถุงพลาสติกเชือก หลอดกาแฟ และผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงีเซงฮง โพลีพลาส


54/24 หมู่ที่ 6 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงีเซงฮง โพลีพลาส ตั้งอยู่ที่

54/24 หมู่ที่ 6 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงีเซงฮง โพลีพลาสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงีเซงฮง โพลีพลาส

ได้แก่ 0743558000068
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงีเซงฮง โพลีพลาส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงีเซงฮง โพลีพลาส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*