ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะชัยมั่นคง กาแฟ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะชัยมั่นคง กาแฟ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะชัยมั่นคง กาแฟ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะชัยมั่นคง กาแฟ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะชัยมั่นคง กาแฟ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องดื่ม กาแฟ ชา นม ช็อคโกแลต น้ำผลไม้ และเบเกอรี่

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะชัยมั่นคง กาแฟ


1/30 หมู่ที่ 3 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะชัยมั่นคง กาแฟ ตั้งอยู่ที่

1/30 หมู่ที่ 3 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะชัยมั่นคง กาแฟเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะชัยมั่นคง กาแฟ

ได้แก่ 0743558000122
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะชัยมั่นคง กาแฟ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะชัยมั่นคง กาแฟ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*