ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซื่อสัตย์ การพิมพ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซื่อสัตย์ การพิมพ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซื่อสัตย์ การพิมพ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซื่อสัตย์ การพิมพ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซื่อสัตย์ การพิมพ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซื่อสัตย์ การพิมพ์


208/20 หมู่ที่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซื่อสัตย์ การพิมพ์ ตั้งอยู่ที่

208/20 หมู่ที่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซื่อสัตย์ การพิมพ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซื่อสัตย์ การพิมพ์

ได้แก่ 0743558000271
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซื่อสัตย์ การพิมพ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซื่อสัตย์ การพิมพ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*