ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรธรรมการบัญชีและธุรกิจ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรธรรมการบัญชีและธุรกิจ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรธรรมการบัญชีและธุรกิจ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรธรรมการบัญชีและธุรกิจ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรธรรมการบัญชีและธุรกิจ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการทางด้านกฎหมายและการบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรธรรมการบัญชีและธุรกิจ


4/1 หมู่ที่ 11 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรธรรมการบัญชีและธุรกิจ ตั้งอยู่ที่

4/1 หมู่ที่ 11 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรธรรมการบัญชีและธุรกิจเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรธรรมการบัญชีและธุรกิจ

ได้แก่ 0743558000351
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรธรรมการบัญชีและธุรกิจ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรธรรมการบัญชีและธุรกิจ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*