ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.พี. รับเบอร์พาร์ท

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.พี. รับเบอร์พาร์ท"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.พี. รับเบอร์พาร์ท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.พี. รับเบอร์พาร์ท
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.พี. รับเบอร์พาร์ท ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้า ยางโอริง ปะเก็น อะไหล่เครื่องจักรโรงงาน อะไหล่เครื่องจักรกล อะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.พี. รับเบอร์พาร์ท


89/107 หมู่ที่ 8 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.พี. รับเบอร์พาร์ท ตั้งอยู่ที่

89/107 หมู่ที่ 8 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.พี. รับเบอร์พาร์ท



เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.พี. รับเบอร์พาร์ท

ได้แก่ 0743558000459
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.พี. รับเบอร์พาร์ท:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.พี. รับเบอร์พาร์ท:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*