ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.ขวัญเรือน 59

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.ขวัญเรือน 59"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.ขวัญเรือน 59

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.ขวัญเรือน 59
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.ขวัญเรือน 59 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย ซ่อมแซม เครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานเกษตรทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.ขวัญเรือน 59


99/55 หมู่ที่ 6 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.ขวัญเรือน 59 ตั้งอยู่ที่

99/55 หมู่ที่ 6 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.ขวัญเรือน 59เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.ขวัญเรือน 59

ได้แก่ 0743559000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.ขวัญเรือน 59:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.ขวัญเรือน 59:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*