ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.59

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.59"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.59

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.59
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.59 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างเหมาแรงงานให้กับบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.59


99/10 หมู่ที่ 7 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.59 ตั้งอยู่ที่

99/10 หมู่ที่ 7 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.59เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.59

ได้แก่ 0743559000029
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.59:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.59:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*