ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคท โซไซตี้

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคท โซไซตี้"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคท โซไซตี้

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคท โซไซตี้
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคท โซไซตี้ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ร้านขายปลีกสัตว์เลี้ยง อาหารและอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับสัตว์เลี้ยง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคท โซไซตี้


59/23 หมู่ที่ 11 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคท โซไซตี้ ตั้งอยู่ที่

59/23 หมู่ที่ 11 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคท โซไซตี้เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคท โซไซตี้

ได้แก่ 0743559000045
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคท โซไซตี้:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคท โซไซตี้:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*