ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริวรรณ ออยล์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริวรรณ ออยล์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริวรรณ ออยล์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริวรรณ ออยล์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริวรรณ ออยล์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริวรรณ ออยล์


25/16 หมู่ที่ 7 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริวรรณ ออยล์ ตั้งอยู่ที่

25/16 หมู่ที่ 7 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริวรรณ ออยล์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริวรรณ ออยล์

ได้แก่ 0743559000061
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริวรรณ ออยล์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริวรรณ ออยล์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*