ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แอล.เคมีคอล เทรดดิ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แอล.เคมีคอล เทรดดิ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แอล.เคมีคอล เทรดดิ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แอล.เคมีคอล เทรดดิ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แอล.เคมีคอล เทรดดิ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แอล.เคมีคอล เทรดดิ้ง


54/37 หมู่บ้านศุภฤกษ์ หมู่ที่ 5 ซอย2 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แอล.เคมีคอล เทรดดิ้ง ตั้งอยู่ที่

54/37 หมู่บ้านศุภฤกษ์ หมู่ที่ 5 ซอย2 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แอล.เคมีคอล เทรดดิ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แอล.เคมีคอล เทรดดิ้ง

ได้แก่ 0743559000088
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แอล.เคมีคอล เทรดดิ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แอล.เคมีคอล เทรดดิ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*