ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.ที.รัตนชัย ขนส่ง 2016

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.ที.รัตนชัย ขนส่ง 2016"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.ที.รัตนชัย ขนส่ง 2016

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.ที.รัตนชัย ขนส่ง 2016
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.ที.รัตนชัย ขนส่ง 2016 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ ทางถนน ด้วยรถบรรทุกหรือยานพาหนะอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.ที.รัตนชัย ขนส่ง 2016


147/128 หมู่บ้านสินทวีพุทธสาคร หมู่ที่ 3 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.ที.รัตนชัย ขนส่ง 2016 ตั้งอยู่ที่

147/128 หมู่บ้านสินทวีพุทธสาคร หมู่ที่ 3 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.ที.รัตนชัย ขนส่ง 2016เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.ที.รัตนชัย ขนส่ง 2016

ได้แก่ 0743559000100
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.ที.รัตนชัย ขนส่ง 2016:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.ที.รัตนชัย ขนส่ง 2016:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*