ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรชัย รุ่งโรจน์ อลูมิเนียม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรชัย รุ่งโรจน์ อลูมิเนียม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรชัย รุ่งโรจน์ อลูมิเนียม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรชัย รุ่งโรจน์ อลูมิเนียม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรชัย รุ่งโรจน์ อลูมิเนียม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการติดตั้งอลูมิเนียม กระจก ฝ้า เพดาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรชัย รุ่งโรจน์ อลูมิเนียม


8/82 หมู่ที่ 7 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรชัย รุ่งโรจน์ อลูมิเนียม ตั้งอยู่ที่

8/82 หมู่ที่ 7 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรชัย รุ่งโรจน์ อลูมิเนียมเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรชัย รุ่งโรจน์ อลูมิเนียม

ได้แก่ 0743559000118
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรชัย รุ่งโรจน์ อลูมิเนียม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรชัย รุ่งโรจน์ อลูมิเนียม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*