ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอสเอ็น แมนเนจเม้นท์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอสเอ็น แมนเนจเม้นท์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอสเอ็น แมนเนจเม้นท์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอสเอ็น แมนเนจเม้นท์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอสเอ็น แมนเนจเม้นท์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอสเอ็น แมนเนจเม้นท์


173/84 หมู่ที่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอสเอ็น แมนเนจเม้นท์ ตั้งอยู่ที่

173/84 หมู่ที่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอสเอ็น แมนเนจเม้นท์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอสเอ็น แมนเนจเม้นท์

ได้แก่ 0743559000126
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอสเอ็น แมนเนจเม้นท์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอสเอ็น แมนเนจเม้นท์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*