ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิจิตรเฮอร์เบิล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิจิตรเฮอร์เบิล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิจิตรเฮอร์เบิล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิจิตรเฮอร์เบิล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิจิตรเฮอร์เบิล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก พืชและสมุนไพร และดูแลศรีษะและเส้นผม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิจิตรเฮอร์เบิล


29/726 หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิจิตรเฮอร์เบิล ตั้งอยู่ที่

29/726 หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิจิตรเฮอร์เบิลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิจิตรเฮอร์เบิล

ได้แก่ 0743559000134
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิจิตรเฮอร์เบิล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิจิตรเฮอร์เบิล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*