ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูศรีดีเซล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูศรีดีเซล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูศรีดีเซล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูศรีดีเซล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูศรีดีเซล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการเช็คปั๊ม ซ่อมปั๊มหัวฉีดดีเซล

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูศรีดีเซล


88/39 หมู่ที่ 3 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูศรีดีเซล ตั้งอยู่ที่

88/39 หมู่ที่ 3 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูศรีดีเซลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูศรีดีเซล

ได้แก่ 0743559000177
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูศรีดีเซล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูศรีดีเซล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*