ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.พี.โมลด์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.พี.โมลด์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.พี.โมลด์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.พี.โมลด์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.พี.โมลด์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างทำแม่พิมพ์โลหะและพลาสติกทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.พี.โมลด์


9/32 หมู่ที่ 6 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.พี.โมลด์ ตั้งอยู่ที่

9/32 หมู่ที่ 6 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.พี.โมลด์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.พี.โมลด์

ได้แก่ 0743559000185
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.พี.โมลด์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.พี.โมลด์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*