ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงลักษ์ โค๊ตติ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงลักษ์ โค๊ตติ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงลักษ์ โค๊ตติ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงลักษ์ โค๊ตติ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงลักษ์ โค๊ตติ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างเคลือบสิ่งพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภทและบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งพิมพ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงลักษ์ โค๊ตติ้ง


22/8 หมู่ที่ 6 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงลักษ์ โค๊ตติ้ง ตั้งอยู่ที่

22/8 หมู่ที่ 6 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงลักษ์ โค๊ตติ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงลักษ์ โค๊ตติ้ง

ได้แก่ 0743559000215
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงลักษ์ โค๊ตติ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงลักษ์ โค๊ตติ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*