บริษัท ประกายเพชร อิงค์เจ็ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ประกายเพชร อิงค์เจ็ท จำกัด"

บริษัท ประกายเพชร อิงค์เจ็ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ประกายเพชร อิงค์เจ็ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ประกายเพชร อิงค์เจ็ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับทำป้ายโฆษณาป้ายอิงค์เจ็ทตัดสติ๊กเกอร์ติดตั้งป้ายโฆษณาติดตั้งป้ายอิงค์เจ็ทนอกสถานที่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ประกายเพชร อิงค์เจ็ท จำกัด


1600/67 ถนนท่าปรง ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ประกายเพชร อิงค์เจ็ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

1600/67 ถนนท่าปรง ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท ประกายเพชร อิงค์เจ็ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ประกายเพชร อิงค์เจ็ท จำกัด

ได้แก่ 0745558000043
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ประกายเพชร อิงค์เจ็ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ประกายเพชร อิงค์เจ็ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*