บริษัท จัสมินเฮ้าส์ เรียลเอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จัสมินเฮ้าส์ เรียลเอสเตท จำกัด"

บริษัท จัสมินเฮ้าส์ เรียลเอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จัสมินเฮ้าส์ เรียลเอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จัสมินเฮ้าส์ เรียลเอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จัสมินเฮ้าส์ เรียลเอสเตท จำกัด


111/245 หมู่ที่ 3 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จัสมินเฮ้าส์ เรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

111/245 หมู่ที่ 3 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท จัสมินเฮ้าส์ เรียลเอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จัสมินเฮ้าส์ เรียลเอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0745558000078
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จัสมินเฮ้าส์ เรียลเอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จัสมินเฮ้าส์ เรียลเอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*